Sngggggggg


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 08, 2018 at 12:12:16:

Tối qua mới lm xu mại cho chng ăn hm nay, nhc thấy mẹ li hi trg bếp th vo coi rồi ni khi no xong cho nhc 1 phần, dĩ nhin rồi, nhc chuyn ăn thử foods của mẹ m. Ăn xong nhc đưa 👍 khi cn nhai chưa xong. Theo lời nhc l xu mại hm trước mẹ lm ngon nhg hơi cứng chứ ko tender, TLN đi nghin ku thm vi recipe nữa thấy c người chỉ cho ruột bnh m x nhỏ vo thịt lc ướp, khi hấp xu mại ruột bnh m ht nước sẽ lm xu mại mềm nhg vẫn dnh thnh vin. TLN x ruột 1 ổ bnh m nhỏ cho vo v ra perfect xu mại rồi

Sao giờ đam m nấu ăn lm bnh qu Sng ơi, m ko dm ăn sợ nở bề ngang hehehe nn chng thật sung dướng mỗi tuần xch cooler xuống tải hng tồn kho của TLN về ăn cả tuần. Vậy m sao he ko nở bề ngang cht no, ght thiệt (GATO đ hehehe)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]