Re: Lại khoe


Posted by Bi`nh Yn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 10:03:54:

In Reply to: Lại khoe posted by KT on Jul 16, 2019 at 09:26:30:

Lần ny bc KT khoe nổi v khoe chm cả hai mặt rồi đấy nh
1) Khoe nổi - đnh bạc thắng 1000
2) Khoe chm - c thợ neo rủ hng anh 200 em 200 đanh bi
Vậy l bc KT cn trẻ v cc c lm neo xinh như mộng vẫn bọi bc bằng anh chứ đ gi cả g cho cam :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]