Re: Vu Vơ ...


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 13:07:23:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by CH on Jan 15, 2019 at 13:00:34:

Cái nhà đó kiểu cũng lạ lắm, muốn làm một nhà cũng được, hoặc đóng một cánh cửa sẽ thành hai căn nhà riêng biệt , 2 căn có nhà bếp , nhà tắm, pḥng ngủ đầy đủ, có hai lối đi vào luôn , hiện giờ th́ có 2 gia đ́nh đang ở nhà đó,Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]