Re: bán than


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 08, 2018 at 12:23:17:

In Reply to: Re: bán than posted by DG on Nov 08, 2018 at 11:51:42:


DG giỏi ghê, chăm sóc mẹ chồng, mẹ ruột rồi đón cháu hắn, đón con ... gio*`dda^u nu*~a ma` la1m vie^.c ...

tn có đón con khong thôi cũng đủ than roi ,,,Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]