Re: Vu Vơ ...


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 13:10:11:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by KT on Jan 15, 2019 at 13:07:23:

Í chà, mua căn này có lí à nhà … 1 bên bà lớn ở, bên kia lập pḥng nh́ với em chân dài ruóc từ VN qua hahahaha , vui vẻ cả nhà, khong ai đụng chạm ai hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]