Re: o đầm


Posted by ... ..170..64.148 on Apr 25, 2019 at 11:44:55:

In Reply to: Re: o đầm posted by tn on Apr 25, 2019 at 11:25:02:

Ok ..thanks tn ...mnh save xuống rồi khi cần th sẽ đọc lại sau chứ khng c nhơ" hết được v c mnh c giới hạn ...

Cn như customer return item, m item đ tụi n mặc qua rồi, dơ dy hoặc bị hư th lm sao mnh biết trước được để no'i n khoI return tốn $$$ shipping v mnh ko phải trả lại tiền cost original item ...nếu mnh khng chịu trả $$$ cho tụi customer v returning item bị hư hoặc dơ v tụi customer lm th sẽ c cuộc ci lộn ...c phiền phức v phải ra to g khng ? mnh cần biết để viết xuống cho ci plan/strategies của mnh để phng hờ biết cch đối ph khi bọn investors c hỏi ..thanksMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]