Re: Vu Vơ ...


Posted by MSP ..50..153.30 on Jan 15, 2019 at 13:38:43:

In Reply to: Re: Vu Vơ ... posted by CH on Jan 15, 2019 at 13:32:25:

Cảm ơn anh CH cho ư kiến nhe.

MSP không có để ư là nó có size in petite không nữa, chắc mua về thử nếu không đẹp th́ return :)

Tháng 4 phải đi đám cưới nên đang t́m áo để mua.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]