Re: Long cưng: chiện tnh lm ly


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 15, 2019 at 09:21:50:

In Reply to: Long cưng: chiện tnh lm ly posted by My on Jan 15, 2019 at 06:44:12:

mẹ My v ba nui bao nhiu tuổi m cn đi xem concert classical piano ?? cở như my mom, nếu khng bị lẩn th gi qu để đi xem concert (my mom = 88 tuổi)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]