Re: Bc Lz ơi!


Posted by TLN ..172..22.186 on Jul 16, 2019 at 11:08:31:

In Reply to: Re: Bc Lz ơi! posted by Ph Vn on Jul 16, 2019 at 10:37:22:

Bởi vậy anh viết xong đọc lại vi lần rồi hy post cho chắc ăn. Nhiều khi chữ ra trg đầu th viết o o, nhg bỏ ln mới thấy lời hơi nặng k hay ko thch hợp, dẫu anh delete cũng c người đ đọc được rồi bla bla

TLN thch viết g vui t đụng chạm tới ai cho chắc, thế m vẫn c pc v ya cọ quẹt cơ đấy. Nn mới ni, cứ np lm lm du kch th mnh tỉa người ta chứ ai thấy mnh m tỉa 😜
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]