hm nay


Posted by Q ..142..44.99 on Nov 08, 2018 at 19:33:13:

mnh đi khm sức khoẻ thấy cn ln ốm hơn mnh nghĩ nn mnh về tối nay tự thưởng cho mnh 1 t bn b huế. lu lắm rồi khng ăn cũng qun mất l luộc bn mất bao lu, thấy luộc hoi sao chưa chn
ho^m nay la'i xe ddi la`m, tro*`i va`o thu, nga^~m nghi~ tuo^?i mi`nh cu~ng dda~ bu*o*'c sang thu, nga^m. ngu`i, ddu*o*.c ma^'t cu~ng ddu? ro^`i, vui ve? cha^'p nha^.n nhu*~ng gi` mi`nh co' va` nhu*~ng gi` mi`nh kho^ng co'\, nhu*ng du` sao cu~ng pha?i co^' ga('ng he^'t su*'c mi`nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]