Re: MSP


Posted by MSP ..50..153.30 on Jan 15, 2019 at 13:56:47:

In Reply to: MSP posted by tinh on Jan 15, 2019 at 13:47:06:

Mới nhận được thiệp mời đm cưới thng 4 nn MSP v Macys kiếm chứ khng c v website của CK.
Để khi rảnh MSP v website CK coi c ci no đẹp hơn khng rồi hỏi kiến tinh nhe.
C chụp hnh ci o tinh bận đi church khng? C th cho MSP ngha ci đ :)

MSP sẽ đi shop hửi thử mi của tinh xi, biết đu lại kết 1 mi khc lạ khc th sao :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]