Re: Hôm qua


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 15, 2019 at 09:28:27:

In Reply to: Re: Hôm qua posted by tinh on Mar 15, 2019 at 09:02:10:

nhắc tới mượn tiền không trả, nh́n lại h́nh thằng bạn học năm xưa thấy cái mặt nó nh́n giốn Dracula quá, v́ nó mượn $$$ tui xong, hứng th́ nó trả, mà trả không hết ...ḿnh cho nó mượn 2000 Cad năm 1996, và nói nó trước 9 tháng là ḿnh về VN năm 98, th́ nó trả hết nhé ...tới năm 98 ḿnh về VN, nó không đưa ...khi ḿnh qua lại đ̣i nó, th́ nó vừa đưa vừa chửi ḿnh, mà chỉ có đưa 500 Cad thôi ..nó nói số tiền c̣n lại là ḿnh cho nó trong đám cưới của nó ...ahhaha ...

Vài năm sau nó mượn tiền 30 K để down căn nhà ...ahahah ...ḿnh không cho nó chơi xấu ḿnh nhiều quá xá ...

năm 2012, ḿnh bán nhà để qua Cali mua nhà, mà mua không được, nó đ̣i mượn ḿnh vài trăm K Cad để mở tiệm nail bên Dallas TX, và sẽ bảo lănh ḿnh qua Mẽo theo diện mướn công nhân ...his wife & he think I was born yesterday ...

Giờ ḿnh không liên lạc với nó cả mấy năm nay, nên nó thảm năo lắm, v́ từ năm 85 tới giờ, ḿnh giúp nó nhiều, mỗi khi nó hoạn nạn làm ḿnh thành cái phao cứu nó, bởi thế nó nói với mấy đứa bạn là ḿnh sanh ra để phục tùng nó ...hahahaha

Bởi thế ḿnh rất tin nhân quả và nghĩ ḿnh sẽ thành công cái đồ ḿnh làm và trở thành người giàu nhứt hành tinh, lúc đó chắc nó chết dở ....hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]