Re: chiều nay


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Nov 08, 2018 at 20:49:00:

In Reply to: Re: chiều nay posted by Q on Nov 08, 2018 at 20:12:41:


một vị thầy giỏi về đng y chỉ : ai muốn trnh cholesterol
cao, mỗi ngy nn uống 1 muỗng cafe dấm to (nn pha với nước m uống )
Uống dấm to cn gip giảm cn nữa đ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]