Re: tinh ơi


Posted by Pnh Yn ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 11:47:38:

In Reply to: Re: tinh ơi posted by tinh on Jun 19, 2019 at 11:40:20:

Ồ!

Ti đ qu ci tuổi xem hoa hậu mất rồi bc ạ :)))
Nhưng cũng xin chc mừng cho NC, e rằng lại thua cho cc nước khc như l Phi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]