Re: to htc


Posted by ... ..170..64.148 on Apr 25, 2019 at 11:46:55:

In Reply to: Re: to htc posted by :-) on Apr 25, 2019 at 11:18:51:

oh, vậy , lc đ mnh đọc nhưng khng c save xuống nn khng nhớ ...nhưng giờ thi mnh biết cch chữa rồi, nếu ngo%`i lu 1 cht thấy mệt mỏi chng mặt th đứng ln đi ra ngoi v đi bộ ..chứ khng c ngồi tiếp lm việc nhu trước nữa ...thanks for caring Sng ...gi m biết mặt mũi của Sng vertigo của mnh sẽ bớt đi th sao n ...;)))



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]