Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 12:12:40:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by tn on Feb 07, 2020 at 12:05:15:

nói thật nhé, dân ở VN cũng lo vụ virus conrona này lắm, như"t là trong giới trung lưu và above ...cho nên chính phủ cho học sinh nghỉ học, chư" c̣n dân đen và các bậc phụ huynh vẫn nài lưng ra cày b́nh thường thôi ...nhiều người chẳng đeo khẩu trang nữa

ḿnh đang buồn, v́ cậu nhỏ Minh bị bịnh đó ...he giờ ăn nói sảng, không biết ai vào ai nữa ...không nhớ tên bố mẹ và các bạn thân ...cô bạn của him post video trên FB nên biết

nhưng vẫn tiếp tục tụng cho him ...he c̣n hơi thở th́ c̣n tụng ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]