Re: lm sao mnh biết mnh bị cancer


Posted by KT ..107..109.107 on Oct 04, 2018 at 16:23:10:

In Reply to: lm sao mnh biết mnh bị cancer posted by DG on Oct 04, 2018 at 16:16:50:

V khng đi bs nn c nhiều người biết mnh bị cancer th chỉ cn c 6 thng sống thi đ
Bạn của KT c vi người bị như vậyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]