Re: hỏi dân ở Texas


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 13:24:33:

In Reply to: Re: hỏi dân ở Texas posted by HA on May 14, 2019 at 13:21:09:

hồi chưa có nhóc, hắn dắt cô ngụi Phi cùng sở, đẹp lắm, về nhà chơi ... trong album c̣n có h́nh hắn chụp chung với cô đó và 1 cô Chinese làm chung sở , ai ddo' chu.p cho 3 nguoi`, ha('n stand in the middle, ddem ve^` va` DG bỏ trong album la`m ky? nie^.m …

đẹp th́ nói đẹp, có fải HA cua ng` ta đâu mà ghen … mệt mí bà quá (BTW, DG là bi-s đó nghen, nên chắc khong tính là mí bà) hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]