Re: mưa


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 13:39:57:

In Reply to: Re: mưa posted by CH on Mar 13, 2018 at 13:25:52:

dạ em có nghía nó, đeo thử này kia luôn mà rồi khg dám mua :) .. tiếc tiền

bữa đi road trip và ghé vegas, shop ở aria, vô coi thấy cũng thích nhưng nghĩ thuế má vô nữa cũng 2K nên thôi, để tiền cho cả nhà đi thêm chuyến khác (tháng 2 lại đi universal đó) hi hiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]