Re: Brainwash nhc


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 10, 2018 at 10:28:57:

In Reply to: Brainwash nhc posted by My on Aug 10, 2018 at 10:18:20:

Nhc no m chả thch chơi game ... ngay cả DG cũng m chơi game va` xem phim, 11:30PM cn chưa la nhc đi ngủ hihihi

Nho'c cu?a DG thi` hu`n ho^`n tuye^n bo^' con se~ khong uo^'ng coke, a(n chips, se~ giu*~ eo, ta^.p ta. dde^? lu'c con 18t, con co' 6 packs va` ddo^ ma` nho'c i't a(n chips, khong uo^'ng coke va` ddi gym vo*'i bo^' :) DG do.a: u*` cu*' theo dda` na`y, con se~ kho^ng cao ho*n 5ft9 (nho'c gio*` 5ft9), you need foods to grow, don't need to eat a lot, but you need some fat to grow hihihi

dzị M mừng ri nh nhc bỏ chơi game :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]