Re: mưa


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 14:19:56:

In Reply to: Re: mưa posted by CH on Mar 13, 2018 at 13:47:31:

có đứa bạn sắp đi qua paris nà, nó hỏi mua khg nó mua giùm cho ... yes, chanel rất đẹp mà cũng mắc nhứt nên thôi, hỏng có practical nên khg mua

cách đây mấy năm có đứa em họ nó làm ở GUCCI - santana row - nó mua cho cái giỏ gần 3K nhưng được employee discount c̣n ngàn mấy + thêm cái wallet mấy trăm nữa - sắm 1 lần thôi v́ sau đó đau bụng quá, tiếc tiền quá :)

ông chồng th́ ưa nói, em thích th́ mua đi nhưng rồi MSP nói, em muốn cả nhà cùng hưởng - nhà đứa nào cũng ham đi chơi đó mờ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]