Re: đố


Posted by CH ..104..192.111 on Nov 26, 2018 at 18:29:26:

In Reply to: Re: đố posted by :) on Nov 26, 2018 at 17:55:04:

Dạ biết anh bật m th mới nhận ra - rất lng mạn :) Nhạc thời 70 nhiều bi nhẹ nhng lng mạn. Thỉnh thoảng nghe bi Piano Man - cht chua cht .

Khi no dịch xong nhớ post nha anh! Good night!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]