Brainwash nhc


Posted by My ..198..223.52 on Aug 10, 2018 at 10:18:20:


Nhc nh M rất m chơi game, nhất l nhc bị autism, trẻ autism cn m game gấp mấy trăm lần trẻ bnh thường

Vừa rồi đi vacation chung với c bạn ... c bạn brainwash nhc l theo research th game được xếp l mental disorder ...

Rồi cho nhc vo math & chess club ... m ng thầy của club ny l ng vn kh tnh lắm nn M ni với nhc l nếu con khng học đang hong th thầy khng cho con học nữa ...

Thế l một ngy đẹp trời nhc hng hồn tuyn bố ... từ nay khng chơi game nữa ... mất thời gian ... để thời gian học math v chơi chess :D

Từ đ tới giờ nhc rảnh th đi ra park chơi với bạn hng xm, về nh th đọc sch, học ton hay chơi chess, khng đi chơi game nữa :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]