lm sao mnh biết mnh bị cancer


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 16:16:50:

c ngui chả bao giờ đi bc sĩ th lm sao biết mnh bị cancer

như DG n doctor ku đi soi tử cung mới biết mnh c bướu , chứ khong đi soi, đố bc sĩ biết đuọc hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]