Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by tbm ..23..249.121 on Mar 13, 2018 at 13:33:34:

In Reply to: Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by ikhanh on Mar 13, 2018 at 13:18:32:

khng biết bao nhiu chuyện từ những người kẹt lại than khổ sở qu chừng nhất l bạn b đồng ngủ đi cải tạo xất bấc xang bang m thấy mnh may mắn
khng mong cht no chị ạMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]