Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:42:04:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:26:08:

tui thấy tren mạng ba'o đăng là đă chữa duợc roi ...... con virus chỉ sống ỏ độ ẩm,, độ nóng như miền nam VN là nó chết .... dân BT họ nghe vậy về tin như vậy đó, cho nen có ai lo đeo khẩu trang đâu

có ông GS nào đó nói tren báo là kong cần đeo khẩu trang ....


roi 1 tờ báo nào nữa tui quên roi ... họ neu ra 5 điều sai về virus .... tn đọc tới điều thứ 3 th́ khong đọc nữa ...

quen điều thứ 1 là ǵ roi ...

nhưng diều thứ 2 là virus corona khong thể lan qua mắt,,, neu ai nói đi vào mắt là sai ...

điều thứ 3 là ông TS nào đó của truong đại học Hardvard virus này sẽ lan rộng và nguy hiểm hơn SARS là sai ..... ông này đă đoán từ khi virus mới xuất phát ,,,,,, nhưng chính quyên báo chí VN lúc đó cho là sai .........

tui đọc tới đó,, tui dừng .....

bay giờ th́ chính phủ VN phải nói mọi nguoi cảnh giac... nhưng có lẽ cũng hơi muộn roi ... chứ lúc đang tết họ đau có nói .....

cũng gióng hệt như chính quyền của Vũ hán vậy,,, họ cùng bịt miệng mí ông bs .... lúc ban đầu và cứ bảo voi dân là khong có ǵ,,, control đuợc roi ....


tui có đọc vài message của những nguoi bị bắt .... họ khong nói sai về virus,,, mà họ nói chổ này có nguoi bị,,, bệnh viên kia có nguoi bị ..... ..... nen họ bị bắt ....

mới đây ỏ VN c̣n có nguoi đăng bán vaccine cho virus corona,,, nói là mới nhập từ Mỹ vào ........ chưa nghe họ bị bắt ǵ hết .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]