TGIT!


Posted by slh ..104..192.49 on Aug 08, 2019 at 15:26:24:

một tuần nữa l Vu Lan rồi, năm nay ngy Ty & Ta trng với nhau ở thng 8 Ty & thng 7 Ta, slh nghe ni l hnh như 60 năm mới c sự trng ny m chỉ xảy ra vo thng 7 Ta, hong biết c phải vậy hong

Con Nợ Mẹ - Hiền Thục
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]