count down


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 06:49:21:

cn 50 days to election days để chấm dứt vụ bầu cử, ko cn ủng hộ vin choị đ nhau v muốn ủng hộ g nh

tui oải qu nn bạn b gọi phone ko dm pick up lun v sợ chng hỏi "my bầu ai?" m tui gi khằn ko c bầu được heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]