Re: Lạ đời


Posted by TLN ..172..17.49 on Dec 05, 2018 at 12:39:38:

In Reply to: Re: Lạ đời posted by DG on Dec 05, 2018 at 12:28:48:

Chị mới đi ăn với b hon về chứ bệnh đi make up chi hả Ght hehehe

Make up ko quen sẽ ngại khi gặp người quen, start one at the time thi Ght, như l thoa lip gloss mỗi ngy đi, loại c color đ. Chị by giờ ko dng son m dng lip gloss c cht mu thi, v son lc ăn n tri son cn ci viền nhn gh qu, m chị ght dặm son sau khi ăn lắm, sợ lm hư thỏi son, với lại thoa son hay lm kh mi qu nn chị dng lip gloss c chcuts mu nhn tự nhin m mi ko kh, ăn xong lấy quẹt vo tay thoa ln mi l xong

Ght nn bắt đầu tập make up đi, lớn tuổi cht th make up gip mnh trẻ lại đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]