Re: Lạ đời


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 05, 2018 at 12:57:30:

In Reply to: Re: Lạ đời posted by DG on Dec 05, 2018 at 12:53:13:

khg bít ai dislike, đ̉ h̀i coi ai ihihi, chứ mình thì like, vì đúng là như ṿy, boy ŕt đẹp trai và li cún, ăn nói có duyn và cool vì giọng bắc ihihiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]