Re: Long cưng: nhc


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 05, 2018 at 15:43:13:

In Reply to: Re: Long cưng: nhc posted by Lz on Dec 05, 2018 at 15:39:04:

tui c chị du, chuyn mn cht cht ln mặt hồi tui đm hỏi vo*i' ha('n, she cht cho tui

tui coi đủ thứ youtube, no l cch chải tc, na`o l cch make up . coi xong như chưa từng coi v lm chả gi'ng ai .

chắc tại hắn khong thch tui make up nn tui khong học hắn ch chị du tui make up lm da khong cn đẹp như da tui v tui khong make up g hết roMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]