Re: Raw shrimp at Lucky Supermarket on sale


Posted by TLN ..172..17.69 on Dec 06, 2018 at 07:52:29:

In Reply to: Re: Raw shrimp at Lucky Supermarket on sale posted by DG on Dec 06, 2018 at 07:25:29:

Ko biết hắn của Ghét th́ sao nhg chàng của chị hay nói mỉa hoặc móc chị hoài, nói chị bỏ make up ra trẻ hơn, sao tốn tiền và thời gian làm ḿnh già đi chi vậy, he biết phụ nữ sợ già nên nói vậy, chị bào ùa chị muốn nh́n chững chạc để làm chị 2 him 😁

Tối đi ngủ chị cũng thoa lip gloss cho da môi ko bị khô, he hun rồi nói chị đánh răng rửa mặt ko sạch nên ăn kẹo c̣n dính trên môi ngọt ḱa, rồi nói chị ở dơ, chị cũng nhận luôn nói chị ở dơ th́ he tránh ra xa đi đừng hun nữa heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]