Re: Long cưng: nhc


Posted by TLN ..172..17.69 on Dec 06, 2018 at 08:03:00:

In Reply to: Re: Long cưng: nhc posted by tn on Dec 05, 2018 at 15:15:57:

Ừa, chị chicken thiệt, gi rồi gan teo ho lun tn ơi hehehe

Tn cn bn trn amazon ko? chị mua đồ trn amazon thấy đồ gủa nhiều qu tn ơi. Riết ko dm mua g nữa v by giờ nhiều seller trừ tiền restocking fee nếu returnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]