zipper bị hư


Posted by DG ..73..21.50 on Dec 06, 2018 at 14:14:14:

c ai tự sửa zipper bị hư qua chưa ?? mất ci stopper and ci đồ ko ở o jacket thấy họ bn zipper kit online, mua da khong biết c sửa đuọc khongMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]