Re: lm sao mnh biết mnh bị cancer


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 16:25:20:

In Reply to: Re: lm sao mnh biết mnh bị cancer posted by KT on Oct 04, 2018 at 16:23:10:

phc cho những ai chết sớm đấy KT ạ :) hahahaha

hm nay ở nh lu bu đủ thứ ht bụi nh, giặt quần o, nấu cơm chiều, login work, and 8 cả ni quần o đang chờ DG xếp .. thấy so^'ng đu c sung m ai cũng ham s'ng lu hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]