Re: mưa


Posted by CH ..104..192.71 on Mar 13, 2018 at 13:47:31:

In Reply to: Re: mưa posted by MSP on Mar 13, 2018 at 13:39:57:

Cuối tuần gặp nhỏ bạn đeo Channel classic nhỏ nhỏ như vậy dễ thương lắm . Nó nói Chanel mang không mất giá nên nó sắm một cái mai mốt để cho con gái . MSP hong có 'cớ' đó được . Nói mua cho con dâu tương lai đi MSP :)

Ừ, thấy đẹp mà vài K th́ lại thiết thực (practical) nghĩ làm chuyện khácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]