Re: vo khoảng thời gian ny


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on Feb 15, 2019 at 13:01:24:

In Reply to: Re: vo khoảng thời gian ny posted by KT on Feb 15, 2019 at 11:59:00:

hmmm u song c trch nhiem cho con nhiều qu man .... tụi n học đại học th sau ny c khả năng tự lo cuộc song của mnh gi ....

nhưng u rng đuợc th cũng la chuyện tot ... cố ln cố lnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]