Re: Chuyện bomb nổ tại chợ!


Posted by Bờm ..73..180.33 on Dec 16, 2018 at 17:28:16:

In Reply to: Re: Chuyện bomb nổ tại chợ! posted by tbm on Dec 16, 2018 at 12:32:45:

ha ha ha

câu chuyên hàm chứa nội dung hie^?n nhie^n buo^`n cu*o*`i như:
- vừa sinh ra, ḿnh đă kỳ lạ khác thường, không nói không cười, không đi đứng mà chỉ bắt người khác bế ẵm.
- trời đất xảy ra nhiều sự lạ, giữa ban trưa mà trời nắng chang chang, đến tối th́ trăng lại sáng vằng vặc
- có một đạo sĩ câm đi qua làng ...mới phán rằng: (Nhà này tọa ngay long mạch, ..
- con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn
- ḿnh đi học, từ mẫu giáo đă có phiếu bé ngoan, lớn lên không môn nào không thi lại dưới 2 lần
- Ḿnh từ lúc 7 tuổi đă tự biết viết tên. 9 tuổi biết đánh nhau, sang tuổi 12, mọi người trong thiên hạ không ai là không biết tiếng
- Ḿnh lúc ấy đang ngồi trong wc, nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi truyền vọng ra rằng: ''Trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, ấy tất là con gà to''
- bèn khăn gói đi mà ngao du bốn bể, thăm thú việc đời, thấy việc ǵ có lợi là làm
.....
Nói chuyện huề vốn ! ha ha ha Tớ đọc mà cười nghiêng ngă á !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]