Re: tn: comment của My về :-{) (nick giống bc Ru)


Posted by tn ..73..91.53 on Apr 25, 2019 at 12:22:52:

In Reply to: Re: tn: comment của My về :-{) (nick giống bc Ru) posted by My on Apr 25, 2019 at 12:08:26:

OK M,,, M muốn cho nguoi ta u"ng thuốc đắng để giải tật ??????

muốn cho nguoi ta uống thuc th phải tm hiểu kỷ bệnh tnh truớc khi pht thuốc hn ........ cứ thấy nguoi ta ho th cho uống thuốc ho,,, trong khi nguoi ta bị vim phổi th thuốc ho hng trị đuợc ........... m cho lieu cao qu th lại sinh ra bệnh khc ...


tn thi đi nau ănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]