Re: T.H. à ơiii....


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 12:51:31:

In Reply to: Re: T.H. à ơiii.... posted by O(*_*)O on Feb 15, 2019 at 11:56:14:

Đúng vậy:):)... Anh chung có cậu em ở Toronto, năm ngoái ghé thăm .... đi đâu họ cũng thích, ăn ǵ cũng khen ngon & rẻ etc.... ak buột miệng: Các em dọn về đây ở cho vui:):) quên là các em là dân CANADA:):) CANADA có cái dễ thương riêng của nó: "CANADA là xứ lạnh t́nh nồng"!!! Ở đâu quen đó thôi:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]