Happy Friday nghe các anh chị:)


Posted by Đang học tiếng Việt ..104..192.50 on Nov 22, 2019 at 15:47:33:

Anh hẹn em cuối tuần
Chờ em nơi cuối phố ..

Nhưng rồi ..

Chờ em chờ đến bao giờ
Mấy Thu thuyền đă xa bờ …

Thế nên …

Uống rượu mà không say cái nào hay
Uống rượu mà không mê không cần dê
Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uốnggggggggg
Uống cho quên đờiii (hay que^n ...khi? gi` cũng được):))

Chúc cả nhà một cuối tuần vui:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]