Re: Kẽ Bạc Tnh


Posted by Lz ..207..61.9 on Jan 22, 2021 at 12:03:17:

In Reply to: Kẽ Bạc Tnh posted by KT on Jan 21, 2021 at 16:45:31:

Bc kể chi tiết cụ thể bọn ti mới biết, chứ ni sơ si như thế kh hiểu qu :)

C no, mấy tuổi, ở đu, lm g, đẹp xấu ra sao, gầy bo thế no, cup A hay cup D, đại loại như vậy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]