Khoe con


Posted by My ..198..152.51 on Jun 05, 2018 at 11:20:29:

thấy mấy người khoe con khng bit sao chứ bn Can th con nt việt Nam by giờ khng compete lại tụi Tu ... Luật immigration bn Canada dễ hơn Mỹ nn Tu n n ko qua CAN ... m tụi Tu push con gấp mấy trăm lần Việt Nam ... con Vit Nam thua xa lắc lun ... con người lớn lm việc cũng sing hơn VN nữa ... tm lại l vn khng compete lại Tu ... vi năm nữa chắc CANADA biến thnh nước Tu v tụi Ty khng chịu sinh con :(

mới liếc coi kỳ thi Ton, 10 đạt giải th hết 9 em c họ Tu, cn một em biết đu l half tu :(

Chu của c bạn c average 89% xin vo kỹ sư ở ci trường bt bẹt chẳng ra g m cn bị cho v waiting list ... Tụi Tu average ton trn 95 ... Mấy khu c nhiều Tu, average class ton trn 85% ... :(

m theo letter notation 85% = điểm A-Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]