Re: mẹ


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 10, 2018 at 10:16:18:

In Reply to: Re: mẹ posted by tn on Aug 10, 2018 at 09:56:03:

mẹ tn cn khoẻ dzị chị du cũng đở m chồng DG th khng hiền, cứ bốp cha't gy với ba chồng hoi hắn cũng ni m hắn "m dữ qu nn chị bịnh của hắn cũng dữ y chang m " chị du tn cui hề hề cho nn mới so^'ng chung nổi với mẹ tnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]