bác sĩ


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 22, 2021 at 14:01:25:

bà bs của má chồng, gọi phone nói hết thuốc, xin toa thuốc, bs nói 2 tuần nữa bs mới phone lại nói chuyện với má chồng rồi mới cho toa thuốc với lư do đông bệnh nhân (bà bs chết nhát, từ tháng 4, 2020 tới giờ chưa dám gặp bệnh nhân, chỉ talk qua phone) …. sa'ng giờ chưa thấy bà bs phone … bs ǵ mà khong có lương tâm ǵ hết , làm ăn bê bối … khong có thuốc ngụi ta chết, bả có đền được không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]