Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 13:22:17:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:59:12:

bay giờ nói trể quá nen nó moi lây dữ dội dzị đó .....
chứ nói sớm th́ đở hơn nhieu roi ....


VN mà ngừa sớm hơn th́ hs bay gio đâu phải nghỉ học .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]