Re: Khoe mnh


Posted by Lz ..107..104.141 on Jun 05, 2018 at 15:11:43:

In Reply to: Khoe mnh posted by ch on Jun 05, 2018 at 14:17:40:

Khc nhau l ở chỗ thời bc th VN = lớn ln từ VN.
Giờ VN = lớn ln ở đy. Vỏ Việt chứ ruột Mỹ rồi

Trong đm VN lớn ln ở bn ny th VN c lẽ khng bằng Tu & Ấn Độ, tuy nhin so với trẻ con Mỹ th vẫn hơn một cht. Đy l ni chung chung thi chứ so từng đứa th bao giờ cũng c ngoại lệ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]