Re: tai nạnNet


Posted by sửa đnh my sai ..107..216.153 on Mar 23, 2019 at 11:07:13:

In Reply to: tai nạnNet posted by tbm on Mar 23, 2019 at 10:15:11:

Nhiều khi anh trch cứ lầm mnh
mnh buồn mnh chỉ biết lm thinh
biết đến khi m khi m hỉ
anh hiểu l anh trch lầm mnh

hihi

Đọc xon cảm xc lm mấy cu khng phải mnh l mmnh đu nha hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]