Re: hm nay


Posted by DG ..98..177.221 on May 14, 2019 at 19:21:22:

In Reply to: hm nay posted by Q on May 14, 2019 at 19:13:00:

con của Q hiểu chuyện lắm . chả b cho nhc của DG, si khong biết tiết kiệm g hết DG chưa nghỉ tới tiền cho nhc v college ... tới đ ri tnh :)) or để hắn tnh . lm single mom cực hơn v Q lucky to have thng nhc hiểu chuyệnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]