giu so với ai


Posted by Q ..192..191.10 on Nov 23, 2019 at 19:33:57:

hm nay đưa con gi đi birthday nh bạn, nh khu bạc triệu, khng phải 1 triu m phải vi triệu
co' lu'c mi`nh ho?i con, con thi'ch la`m lu.ng cu*.c nho.c cay 2 jobs dde^? mua nha` mua xe sang trong hay thi'ch la`m vu*`a pha?i so^'ng dda.m bac. thi` ca? hai ddu*'a dde^`u no'i muo^'n so^'ng simple
mi`nh tha^.t ra kho^ng ca^`n nhie^`u dde^? ma` so^'ng, 1 ca(n phong, ddo^` an ddo*n gia?n, chay xe cu~
ne^u va^.y thi` kho^gn ca^`n pha?i la`m lu.ng kho^? cu*c. qua'
tro* la.i chuye^.n nha` ba.c trie^u mi`nh hay khoe khoang co 'tie^`n va^y chu*' co`n la^u mo*'i mau ddu*o*c. ca'i nha` ddo', ma` co' mau thi` cu~ng pha?i la`m lu.ng va^'t va? dde^? tra?\.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]