Re: I don't like cooking :)


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 04, 2018 at 17:31:21:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by DG on Oct 04, 2018 at 16:29:47:

c nhieu nguoi m cook, như Mrs. cọp của bc Vịt trong đy a''''',,, nghe bc ấy bảo vậy ...

nguoi Viet mnh th hay coi chuyện bếp nc l của đn b ...
nấu cực, nhưng nguời ăn ngon miệng l phần thuởng cho nguoi nấu rồi hihihihi... tn cũng khong kh chuyện bếp cho lắm,, mn no kho^ng đơn giản th khong c mặt tn đu :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]