Re: Khoe con


Posted by My ..198..223.51 on Jun 05, 2018 at 11:26:37:

In Reply to: Re: Khoe con posted by honhoang on Jun 05, 2018 at 11:24:42:

người lớn cũng lm việc cần c hơn v giỏi hơn nữa ... Đ vậy họ rất đon kết, khng chia rẽ như việt nam ... Họ lun sẵn sng gip đỡ nhau ... cn người Việt hay ganh tị nhau, khng chịu gip đỡ nhau, v sợ người khc hơn mnh hay bằng mnh ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]