Re: vào khoảng thời gian này


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on Feb 15, 2019 at 13:04:07:

In Reply to: Re: vào khoảng thời gian này posted by áikhanh on Feb 15, 2019 at 12:02:25:

trên đuờng từ VN về, O(*_*)O sẽ ghé JP chơi 4 ngày 3 đêm

co' ddie^u` la` lan` nao` ddi JP choi cung~ loanh quoanh o Tokyo ... chu*a dduoc ddi nhu*ng~ no*I khac' .... O(*_*)O tha^y' phi' phi' lam` sao ddo'

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]