Re: tn ơi, thôi rồi!


Posted by tn ..73..91.53 on May 14, 2019 at 15:58:40:

In Reply to: Re: tn ơi, thôi rồi! posted by by stander on May 14, 2019 at 15:13:13:


nè,, bác mang đồ ra tiệm nguoi ta sửa cho,, vừa đẹp, vừa đở tốn công,, vừa giúp nguoi ta c0' công ăn việc làm luôn ...

bác mua máy may trừ khi bác thich may va'''..... thay zipper is not easy,, tuỳ loại zipper,, tuỳ áo hay quần .......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]