tai nạnNet


Posted by tbm ..23..249.121 on Mar 23, 2019 at 10:15:11:

Những người lên Net chơi thường là đọc qua loa mấy cái posts rồi chạy nên nhiều khi hiễu sai hoặc thiếu sót hoặc không nghĩ kỷ (chơi mà có ǵ big deal)cho nên khi cắm đâu gà vào ḿnh voi th́ cũncg xuề xoà rồi thôi - Nhưng đọc ba chớp ba nhoáng không phân tíc kỷ t́nh huống mà attack một người họ chẵng làm ǵ ḿnh cả th́ khó chấp nhận được - đă vậy c̣n double down nữa chứ - Hôm nọ có lần tôi viết Nghề làm Neo là nghề tay chân nên cũng vất vả - Thế là có một cô từ đâu bay vào nhiếc mắng "anh là đồ này đồ nọ ...khinh rẽ người làm Neo - Tôi chăng biết khinh rẽ chổ nào mà tôi cu~ng không biết cô đó là ai làm nghề ǵ ở đâu mà hung dữ như vậy - cô là chúa đảng phương nào ma` chửi rũa ng khác - Tôi ngán ngẫm nhưng nhịn
Có đều cho dù người đó nói sai ,tôi bao giờ cũng cho ng khác cái benefit of doubt là họ lỡ lời - mà tại sao phải làm dữ in general như ḿnh là đúng là ḿnh làm thế Thiên Hành Đạo
Coi như tôi nói cho vui buỗi sáng thứ bảyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]