hôm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 18, 2020 at 20:40:03:

hôm nay ḿnh đi hốt rác, xếp không biết sao nó có vẻ né ḿnh, chắc nó sợ lol
vô làm thấy hăng cut 401k match, furlough nhan công trong nươc nhưng lại mướn thêm 2 offshore
nghe noi bây giờ H1B cho gia han 6 tháng không có việc mới bị về nước, con nhỏ làm chung hỏi ḿnh hăng có gọi nó lại không, v́ nó diện visa H1B, sao ḿnh biết được, nghe noi tui H1B cungk hong duoc tien that nghiep luon
nghĩ người cần job như con đo sao nó không kêu lại, lại kêu ḿnh, trong khi ḿnh th́ chảnh lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]