Re: La


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 04, 2021 at 20:08:09:

In Reply to: La posted by KT on Jan 04, 2021 at 19:47:28:

la con đi LOL ... DG hay đa: lu rồi em khng thấy nhc khc anh la nhc đi cho nhc khc nhc v hắn: you are crazy hahahaha

hm nay Nike package về, nhc đuọc 1 o thun dri-fit để đi chơi basketball, DG đuọc 1 đi nike flip flop v chị bịnh đuọc đi dp nike mang trong nh (đi cũ của chị bị đứt quai nn order đi mới cho chị, size 5, kh mua) DG thch mang flip flop đi lm vo summer

đi ny n, rẻ rề, bữa mua c $20Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]