chuyện em DHTV


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 23, 2019 at 10:48:07:

NC nghi~ là DHTV là bác Râu, ak đoán là Dê Tối Ngày etc ...
Tui mà có đủ 4 số IP của em DHTV này, tui có thể t́m ra em đang ở pḥng nào, nhà nào, thành phô' nào, tiểu bang và Zip code nữa hihihi đùa thôi . hahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]