Re: đề tài thơ t́nh yêu


Posted by ch ..67..172.4 on Apr 08, 2019 at 12:45:43:

In Reply to: Re: đề tài thơ t́nh yêu posted by DG on Apr 08, 2019 at 11:05:23:

Thơ chưa vần , tui sửa giùm cho :


Làm sao định nghĩa được t́nh yêu
Có nghĩa ǵ đâu một buổi chiều
Bỗng gặp trên đường ra cầu cá
Nhường em đi trước thế là yêu ...

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]