Re: What percent of people in the world are vegetarian?


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 09, 2018 at 19:59:24:

In Reply to: Re: What percent of people in the world are vegetarian? posted by Hải u on Sep 09, 2018 at 19:55:17:

I told you so sometimes ago, but you refused to listen.
Now you đổ thừa cho hon cảnh
Khi Ra m khởi sự ăn chay,
Mỹ khng c đồ chay, gia đnh Ra m chưa ai ăn chay, nhưng 1 khi ch mnh đ quyết th mnh phải giữ lấy ! Lm như thế cũng để cho người thn yu biết về lập trường của mnh chứ HA ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]