Trời mưa lạnh lẽo TLN đi bán than


Posted by TLN ..76..146.182 on Feb 15, 2019 at 16:37:10:

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người xưa nói cấm có sai

Hôm bữa t́m người share pḥng có con nhỏ làm auto financing fo Ducati NB, nói chuyện thấy she ok lắm nhg v́ 2 cánh tay xâm làm TLN thấy làm sao đó, vẫn biết người tatoo ko phải ai cũng là gang, nhg khó biết được tại sao họ lại tatoo như vậy, nên TLN asked her sign authorized TLN làm background check, she cũng sign form nhg sau đó cho biết là t́m được chỗ khác rồi ko rent room nhà TLN nữa. TLN ko tiếc she v́ nghĩ she có problem ǵ mà nói background check là vội đi t́m chỗ khác

Rồi tiếp tục list t́m người và interview cũng trên 20 người th́ có nhỏ người VN ăn nói cũng dễ thương ở Seattle về đây đi làm, đang share pḥng chỗ kia mà nhà nhiều kiến quá she muốn t́m nhà sạch sẽ. TLN thấy she cũng ok nên nhận vào, last Tue she tới moving mặc áo ngắn tay ḷi ra 2 cânh tay xâm kín mít luôn, lúc cúi xuống khiêng đồ ḷi lưng cũng xâm đây

Mới vào mấy ngày she toàn về lúc 2 am nói phone và tắm rửa ồn ào tới hơn 3 am vẫn c̣n lục đục trg pḥng her kế bên pḥng TLN

Hôm nay mắt TLN như mắt gấu trúc v́ thiếu ngủ rồi 😳🐼Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]