Re: xong


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 22, 2021 at 16:31:57:

In Reply to: Re: xong posted by KT on Jan 22, 2021 at 16:22:08:

đang cầu cứu chu hắn, duọc sĩ, m năm truc khi covid, she chở m chồng (b ngoại) đi khm tiểu đung ở specialist doctor, she Xin đuọc thuốc ny , sau đ cứ đi family doctor lại Xin tiếp . mới text chu hắn, để xem nhỏ chu ni g, khong đuọc th chắc thứ 2 ra nh thuốc ty hỏi mua 1 thng thuốc, chăc gần $1,000

m chồng rắc rối lắm, thấy ba chồng tự lo thuốc, chả bao giờ phiền con ciMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]