Re: dố vui ...không thuong...


Posted by TSG ..76..28.6 on Sep 14, 2020 at 08:49:43:

In Reply to: Re: dố vui ...không thuong... posted by tinh on Sep 14, 2020 at 08:36:15:

cây súng có 2 chỗ xạ thủ dùng để nhắm mục tiêu, tinh có nghe câu từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi ?? lỗ chiếu môn là phần sau của ṇng súng chỗ xạ thủ nh́n vào khoanh tro`n nho? và đỉnh đầu ruôi là điểm ở đầu ṇng súng, khi xạ thủ nhắm th́ mục tiêu phải 2 pha^`n na`y phai? line up với 2 điểm này :) ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]