2 Dr Bo*`m - Di.ch


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 12:40:21:

ha ha ha

Đằng kia Ph Vn vi't :
"Tm lại:
V biến dịch, cho nn c sự sống.
V bất dịch, cho nn c trật tự của sự sống.
V giản dịch, nn con người c thể qui tụ mọi biến động sai biệt thnh những quy luật để tổ chức đời sống x hội."

The^' co`n ma('c di.ch la` chi ?
So^ng Di.ch la` gi` ?
va` Kinh Di.ch ?
[Dr. Bờm]

Ti trch ra từ google, chứ kinh dịch c từ ngn xưa rồi Dr. ạ!

Mắc dịch / mắc toi / mắc gi / phải gi - m chỉ những kẻ bị tr ẻo v c tật hại đời con gi người ta!
Kinh dịch th ti đ trch tm tắt rồi, Dr. xem lại nh
Sng dịch th ti khng biết l c hay khng, hay l sng x dịch cũng như cy đa biết nhẩy sau 1 thời gian vi trăm năm
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]