Re: hm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 18, 2020 at 21:28:12:

In Reply to: Re: hm nay posted by KT on May 18, 2020 at 21:13:54:

23,30,50 mnh quen lc lm abbott đ
23, 30 th quen ở trường đai học rồi mnh ko vo abbott lm chung lol
cn 50 th lm đ 20+ năm rồi, lc mnh v l he lm đ rồi, lm chung 8 năm đến giờ he vẫn cn lm đ
23,30 mnh ko v lm, khi mnh quit th tui n cũng lần lượt quit theo lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]