Re: Hảy cảnh giác


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 11:20:14:

In Reply to: Hảy cảnh giác posted by Hải Âu on Aug 08, 2018 at 21:09:05:

Mấy cái link fb này tôi chịu không xem được, ở chỗ làm không thể vào fb v́ hễ thấy 1 cái th́ người ta nghĩ ḿnh vào fb cả ngày

Có cái link nào hay tốt nhất là text article ngoài FB không bác HẢMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]