Re: sáng nay --- bác dzịt ui


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 11:18:39:

In Reply to: sáng nay --- bác dzịt ui posted by tn on Aug 09, 2018 at 10:26:08:

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bác tn có vào đâu mà bảo chợ không vắng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]