Re: Linh tinh đi chơi


Posted by @ ..73..58.83 on Sep 10, 2018 at 00:32:52:

In Reply to: Re: Linh tinh đi chơi posted by ikhanh on Sep 09, 2018 at 22:26:55:

hihi
Nghe chị AK kể lm @ t m, mong sẽ c dịp đi trong tương lai gần để thấy được sự th vị của n :) subway ở NY c vẻ cũ, @ ước c thang my ln xuống, chứ trong tu c free wifi, my lạnh, khng phải chờ tu lu l @ thấy may mắn rồi :)
chị AK ngủ ngonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]