Re: vào khoảng thời gian này


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 15, 2019 at 17:23:42:

In Reply to: Re: vào khoảng thời gian này posted by O(*_*)O on Feb 15, 2019 at 13:04:07:

Ở có 4 ngày th́ đâu có làm được ǵ nhiều O(*_*)O nhỉ, đi những tỉnh khác mới có nhiều cái xem. Hôm nào hỏi lv, có thể lv biết nhiều sẽ có ư kiến hay:):) ak cứ t́m mấy cái tour, chọn lọc chỗ hay ...đi lấy:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]