Re: mark is too short


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 18, 2020 at 07:34:46:

In Reply to: mark is too short posted by TOI on Nov 18, 2020 at 07:31:07:

cái tên này giỏi thì có giỏi, giàu thì có giàu, mà ngó mặt hắn y như trg phim hoạt hình, giống mấy puppets múa rối, khg có vẻ gì của người thật, rờn rợn sao đó, có khi nào hắn là sản phẩm robot cực kỳ thành công khg ta ihihiihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]