Re: Nói chuyện road trip


Posted by TLN ..172..19.136 on Jan 08, 2019 at 13:40:10:

In Reply to: Nói chuyện road trip posted by Lz on Jan 08, 2019 at 13:23:41:

Th́ thời nay là thời đại khoa học kỹ thuật nên cái ǵ cũng vượt xa thời xưa rồi bác ạ

Hôm bữa nghe chàng của TLN kể he qua Austin TX xăng rẻ rề chưa tới $2/ gal, tui nói he sao ko kéo vào xe xăng về cất để dành heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]