Re: TLN


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 09:43:58:

In Reply to: Re: TLN posted by ikhanh on Sep 14, 2020 at 09:40:19:

chị ak, cy mng cầu cuả TLN được 5 tri rồi đ, m cy cn nhỏ qu ko biết nui nổi tri ko nữa chị

cy của him th lớn hơn m mới mua về xuống đất c 3, 4 thng cũng đậu được 4 tri lun rồi

ngy no TLN cũng ra ngắm tri na hết heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]