Re: đn b


Posted by TLN ..172..19.136 on Jan 08, 2019 at 13:42:06:

In Reply to: Re: đn b posted by :-) on Jan 08, 2019 at 12:03:53:

Ui tội Sng qu. Để qua tết TLN rảnh sẽ rủ r Sng chạy xuống lm 1 bữa bnh khọt nha. TLN khoi đổ bnh khọt nhg ko dm ăn nhiều Sng ơi 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]