Re: V Đạo !


Posted by B ..73..180.33 on Jul 22, 2019 at 05:51:47:

In Reply to: Re: V Đạo ! posted by PV on Jul 22, 2019 at 05:16:34:

ha ha ha ha

Vng tớ ở lm g c v Bnh Định hoặc l Vovinam m học !

Nếu đằng dạy V Đạo th tớ cũng học !

Trong hnh :

- Grand Master Kang - (đứng bn tri) : president of IMMK TKD Federation in US, Director of Discipline, Đệ Bt Đẳng huyn đai
- Bn tri Ngồi: Master So Huyng Young vice president of IMMK in Korea
- Bn phải : Head master Oh Jin, Đệ Thất Đẳng Huyền Đai, principal of 3 martial arts schools.
- ddu*
ng ca.nh Master Oh : Master Lee Jake , head nmaster of 1 of schools.

1 master from Virginia, 1 master from Westborough ,...

Ối ối PV ơi l ngủ ngy - đi học V Binh Đh, vovinam đi thi rồi mở trường tại vng tơ tớ sẽ tn lm sư phụ !

Hey - đằng ni năng nhảm nh nhưng tớ khong c DISLIKE đằng nha !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]