Re: -> by stander


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 20:19:52:

In Reply to: Re: -> by stander posted by DG on May 14, 2019 at 20:16:12:

khng dm cắt th cho mnh, cai no rộgn chật khng mặc nữa cho mnh, nhưng với điều kiện lp hải cn mới, looks good. mnh trả tiền shipping
hehe xong rồi cắt lại mặc chụp hnh ln cho DG thm r di lun lolMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]