Re: giu so với ai


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Nov 23, 2019 at 20:55:32:

In Reply to: Re: giu so với ai posted by Q on Nov 23, 2019 at 20:33:54:


Trch: "... mi`nh ho?i con, con thi'ch la`m lu.ng cu*.c nho.c cay 2 jobs dde^? ..."

Đy l chỗ c sai. Sai ở việc bảo rằng phải "cy 2 jobs để ...".

Nhiều người trở thnh triệu ph do họ thng minh + may mắn được cng việc lm c lợi tức cao . Việc "lm lụng cực nhọc" th cần xt lại . Chưa hẳn cng việc của họ đi hỏi phải cực nhọc lm lụng đu .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]