Re: Trump ???


Posted by :{ ) ..73..80.54 on May 19, 2020 at 11:09:16:

In Reply to: Trump ??? posted by KT on May 19, 2020 at 09:12:50:


Văn hóa khác nhau đó bác. Người Mỹ không có thói quen ngu trung cung kính kỵ húy đối với vua/lănh đạo như dân Á Châu bị đám 3 Tàu dạy tầm bậy mấy ngh́n năm qua.

Không phải chỉ có Trump, họ dùng ngữ pháp tương tự đối với Putin, Xi Jinping, Macron, v.v. Điều này không phải là "coi thường" như bác nghĩ .

Chức vụ "president" thường được nêu rơ trong phần khởi đầu một bài viết, lời thông tin, tỉ dụ "President Trump announced today that ...."; nhưng những câu/lời tiếp theo không cần phải lập đi lập lại chức vụ đó nữa.

Hồi mới qua Mỹ tập tễnh đọc báo Mỹ cứ thấy họ viết "Diem", "Thieu", "Ho" ... tôi cũng đă có suy nghĩ như bác. Về sau càng đọc/nghe nhiều thêm mới hiểu .
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]