Re: Trời mưa lạnh lẽo TLN đi bán than


Posted by TLN ..76..146.182 on Feb 15, 2019 at 22:01:47:

In Reply to: Re: Trời mưa lạnh lẽo TLN đi bán than posted by Hải Âu on Feb 15, 2019 at 21:46:17:

TLN ở kế Irvine đó HA, nếu HA ko biết GG ở đâu th́ khó nói lắm hehehe

Pḥng $500 đó chỉ đủ cho single bed thôi, pḥng đó nhỏ lắm, hồi xưa là home office của TLN

Tại Q và HA chưa thấy nên nói vậy chứ giàu như Q và HA sao chịu chui vào chuồng chim cu như vậy heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]