Re: nói chuyện dog


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 27, 2018 at 09:45:20:

In Reply to: nói chuyện dog posted by DG on Nov 27, 2018 at 09:35:49:

OMG ! Sao mà cháu hắn để thấp vậy ?

Alfred ở 1 khu (2nd level) mà 2 đầu cầu thang bị ngăn lại (Nhà HA lên 2nd floor có 2 stairs, 1 chánh 1 phụ)
noway nó có thể làm vạyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]