Re: giu so với ai


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 23, 2019 at 21:11:02:

In Reply to: Re: giu so với ai posted by :{ ) on Nov 23, 2019 at 20:55:32:

cái trớ tru là đa ś những người làm vịc cực nhọc cày 2 jobs thường khg khá ḿy, chứ ńu khá thì họ đã khg cày 2 jobs ihihii nghe mu thũn há ahahaa nhưng tui bít ng hỉu tui mún nói gì vì tui hỉu ng mún nói chi ihihiii


999
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]