sng nay


Posted by Q ..23..67.78 on Feb 09, 2020 at 11:33:00:

dy sớm đi bolsa mua đồ ăn, đi th 45 pht nhưng về 1hr . vậy m đủ thời gian đi chợ cắt tc, mua food togo ở 3 tiệm, gh vo nail suply coi lng mi giả M thấy gh nn khng mua
cắt tc n xẹt 5 pht l xong khng sấy khng gội $10\ n hỏi mnh gội khng mnh ni khng v khng c thời gian, n xẹt 5 pht cắt ngắn củn khng biếr sao nữa lol
by giờ về nh ăn xong rồi giờ chuẩn bị đi yogaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]