Re: TLN


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 09:41:50:

In Reply to: Re: TLN posted by DG on Sep 14, 2020 at 09:23:48:

ṿy là t́t quá r̀i còn gì hihii

Boy còn scuba diving bắt tm càng ở FL nữa, được cái nó làm gì cũng phone v̀ k̉ ba nó nghe, đ̉ speaker cho tui nghe đ̉ tui mún hỏi gì thì hỏi . Hai cha con nó nói chuỵn thn như b̀ bịch cả ḿy tíng cho tới khi nào ba nó nói stop mới chịu stop, khng thì nó nói hoài tới hơn 1 g sáng

tm nó bắt được trg 1 đợt scuba diving, phải trả tìn chứ khg phải mún bắt là bắt



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]