Re: diện lố hay mnh knh qu


Posted by DG ..73..229.99 on Jul 21, 2019 at 19:55:27:

In Reply to: Re: diện lố hay mnh knh qu posted by Q on Jul 21, 2019 at 19:16:13:

ci o bữ Q ch đ , ci m DG hỏi c nn khu ci vạt nhưng cuối cng khong khu đuọc 1 b waitress ng` tu khen o đẹp :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]