Re: TLN


Posted by TLN ..76..146.182 on Sep 14, 2020 at 09:40:03:

In Reply to: Re: TLN posted by tinh on Sep 14, 2020 at 09:22:38:

no, boy của TLN nhn ẹ lắm tinh ơi, n mập v covid ko tới trường, học online ko hoạt động nhiều m ăn nhiều nn mập , hễ TLN cm rm th nhc xch bike chạy 1 vng về v ăn thm nữa :-(

nhc của G th bảnh rồi, lại điệu nữa heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]