Re: Nói chuyện road trip


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 13:28:42:

In Reply to: Nói chuyện road trip posted by Lz on Jan 08, 2019 at 13:23:41:

Ḷ nấu than:

Nghĩ lại hồi trước lúc nước Mỹ c̣n sơ khai, người ta cũng phải đồ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm miếng ăn. Như cái ḷ này riêng việc xây lên đă hết cả hơn (góp nhặt đá ở đâu mang tới 1 góc xa xôi trong Death Valley để xây lên, cả 10 cái như vậy). Sau đó chặt củi bỏ vào nấu trong 7-8 ngày liên tục. Nấu xong phải chờ 5 ngày cho than nguội rồi mới có thể chui vào lấy ra. Xong c̣n phải chuyên chở 20 miles tới cái chỗ tiêu thụ chỉ bằng sức người và la / lừa. Trong khi ḿnh bây giờ lái xe tới cái vèo, c̣n đi làm th́ toàn ở trong pḥng máy lạnh, mỗi giờ lên net chat cũng được mấy chục đồng :)

Sau đó trên đường ra khỏi Death Valley th́ tôi đi ngang qua chỗ này, mới nh́n tưởng đâu đang ở gần cái Kim Tự Tháp nào bên Ai Cập :)

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]