Re: Chợ vắng


Posted by B ..73..180.33 on Jun 29, 2020 at 20:28:09:

In Reply to: Re: Chợ vắng posted by HA on Jun 29, 2020 at 20:00:01:

ha ha ha

Khi ngắm "hnh cũ khng nhớ" th mới biết hnh nhớ khng cũ nha !

Khi bn về hoa hậu o di tức l luận về hi hoa o dậu phải khng ?

Cn ni về tự lm đậu hủ phải tm hủ đậu nằm ở hậu tủ h !

Khi Nhi Ca b tay th phải biết bi to để by tỏ tnh khoi b ti h !

Tc di mặc o đầm lm hi cua cảm thấy ấm đo !

cn c no mặc o di lm nhiều người ngở l ai giu hở ?

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]