Re: hm nay


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 05, 2021 at 11:51:51:

In Reply to: Re: hm nay posted by Q on Jan 05, 2021 at 11:45:12:

my xay cắt hơi nhuyễn, mnh thch lấy dao cắt m chắc Q lm t, chứ mnh lm cuốn gần chục bao giấy nn lu , cất ăn dần

hm qua boss mượn my của mnh để debug the issue mnh ni với boss mnh run ci test đ ri v khng c issue g hết (my khc th c issue), cn show boss test result vậy m boss lại re-run the same test on the same hardware mi`nh đ run chả hiểu boss nghĩ g ?? cả đ'ng bugs mnh ku boss review th khng lo lm b tay lun kệ boss lunMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]