Re: Chào Cờ !


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jul 22, 2019 at 09:19:18:

In Reply to: Re: Chào Cờ ! posted by KT on Jul 22, 2019 at 09:07:16:

Không khí chợ khó thở qúa nên t́m chỗ khác cho dễ thở một chút thôi KT. Chúc KT & S luôn vui vẻ hạnh phúc nha:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]