Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by Mây ..198..152.52 on Jan 08, 2019 at 14:03:16:

có $$$$

có quyền ...

Tại sao?

người có quyền lúc nào cũng sợ người khác chiếm quyền của ḿnh, lật đổ ḿnh, lúc nào cũng phải mưu mô đạp lên người khác để leo lên cao hơn ... đầu óc lúc nào cũng căng cứng, lúc ngủ chỉ dám nhắm nửa con mắt

người có $$$ th́ sợ cướp đă đành mà c̣n cả đời cô độc v́ lúc nào cũng nghi ngờ người khác đến với ḿnh v́ $$, v́ muốn đào mỏ, lợi dụng, có cả đống người xúm quanh mà chả biết đứa nào thật ḷng, đứa nào tính toán :(

Khổ vậy mà sao ai ai cũng ham có $$$ và có quyền ???

Hèn ǵ mà đời là bể khổ trầm luân .... hic hic ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]