Re: răng


Posted by Q ..192..191.10 on May 15, 2019 at 08:52:08:

In Reply to: Re: răng posted by tn on May 15, 2019 at 08:24:29:

ḿnh có giải thích cho DG cách ḿnh resize bên dưới
ḿnh chỉ đoán là size 0 v́ các áo jacket khác của ḿnh size 0
ḿnh tháo cái tay áo ra roi cắt cái nách vô, cắt bên hông, cắt chiều dài tay (phía trên vai), xong roi ráp hông lại, rap tay lại

ḿnh chỉ theo đường cắt của họ cắt vào 1-2 inch thôi chứ khôgn có patern ǵ
dùng kim chỉ thường, chân vịt thường, có khi cũng bị, găy vài cây kim nhưng cuối cùng trầm tray trâm trật cũng xongMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]