Re: hôm qua đă đi xem phim "Furie"


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 08, 2019 at 13:32:54:

In Reply to: Re: hôm qua đă đi xem phim "Furie" posted by mḿnh on Mar 08, 2019 at 13:29:28:

đó là sự thật đó ...mí người đẹp thật sự th́ chỉ đẹp bằng xương bằng thịt bằng tâm hồn thoát ra khi họ thở hoặc họ nói chuyện, chứ h́nh ảNh hay fim th́ không có nói lên tất cả đâuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]