Re: Ngộ thiệt! An Tiêm có biết điều này không ha ?


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 15:44:39:

In Reply to: Re: Ngộ thiệt! An Tiêm có biết điều này không ha ? posted by tn on Jun 19, 2019 at 15:39:52:

Trời, tưởng ǵ, bác nói "nước thối" nghe ghê, chứ b́nh thường mà :)

ở nhà tôi ngày nào cũng dùng "nước thối" từ mấy con cá để nêm nếm

C̣n đồ ăn th́ lâu lâu cũng ăn "đồ thối" từ tôm cá (bún mắm, mắm tôm) hoặc tofu (chao) mà đâu có ai thấy sợ ǵ đâu :)

Bác nhớ ông nào viết truyện "ăn bẩn sống lâu" không? Chứ ăn sạch quá chưa chắc đă tốt ;)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]